Natura. Kultura. Ludzie. Piwo.
Poznaj różne oblicza pogranicza polsko-saksońskiego.
Polsko-Niemiecki Szlak Piwny zaprasza!

O projekcie

Od stuleci na polsko-saksońskim pograniczu warzono piwo. Stanowiło ono ważny element codziennego życia mieszkańców, kształtując w dużej mierze krajobraz kulturowy tej części Europy. Przekazy pisane mówią o mozaice lokalnych browarów istniejących w każdym niemalże ośrodku miejskim. Przywilej warzenia piwa nadawany przez władcę pozwalał wytworzyć własną markę stającą się wizytówką miasta.

„Polsko-Niemiecki Szlak Piwny” to pierwsza inicjatywa stworzenia międzynarodowego projektu bazującego na tradycjach piwowarskich między naszymi krajami. Jego pomysłodawcą jest Fundacja Ochrony Krajobrazu z Jeleniej Góry. Bazując na dziedzictwie browarnictwa obszaru pogranicza polsko-saksońskiego (patrz mapka), partnerzy projektu będą promować bogactwo kulturowe i przyrodnicze obszarów objętych projektem. W naszym przekonaniu „Polsko-Niemiecki Szlak Piwny” ma szansę stać się flagowym projektem turystycznym pogranicza polsko-saksońskiego.

Na obecnym etapie celem projektu jest przygotowanie koncepcji szlaku piwnego i zaproszenie podmiotów zainteresowanych jego utworzeniem. Projekt zostanie złożony w następnym naborze wniosków w ramach programu Interreg Polska-Saksonia. W przypadku jego zatwierdzenia, projekt będzie realizowany wspólnie przez instytucje z Polski i Niemiec w latach 2018-2020.

Poznaj szczegóły projektu Polsko-Niemiecki Szlak Piwny!

Aktualności

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją, która ma wiele niebanalnych pomysłów na to jak budować przyszłość pogranicza polsko-niemieckiego, czerpiąc z jego wspólnego dziedzictwa kulturowego. Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Polska-Saksonia, Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Republika Czeska-Polska).

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl